Почетна / Избор на Уредникот / Нема колење на свињи и кокошки во двор

Нема колење на свињи и кокошки во двор

Свињите кои се колат на фарма мора да се заколат во мобилна кланица, а не во двор. Суровото млеко од штала ќе може да се продава само ако е во млекомат. Ќе се регулира и продажбата на дивеч, но истиот мора да се обработи од страна на одобрен оператор со храна. Регулиран е и начинот на продажба на месо и риба од фарма, мед и јајца.

Поддршка и развој на малите производители на храна од животинско потекло без да се доведува во прашање безбедноста на храната е целта на новиот предлог Правилник за барањата и условите и хигиена за производство и ставање во промет на храна од животинско потекло наменета за директно снабдување, локализирана активност и за примена на традиционалните методи на производство, преработка и дистрибуција на храна со традиционални карактеристики кој го носи Агенцијата за храна. При носењето се води сметка за зачувување на традиционалните карактеристики на храната, преку флексибилна примена на законските и подзаконските акти кои се однесуваат на безбедноста на истата.

МОЖЕБИ ЌЕ ВЕ ИНТЕРЕСИРА

“Сакаме парк за кучиња“

Иако се избори, и иако политичките субјекти бараат од граѓаните да им испраќаат барања за …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *