Радио Штип

Категорија: Бизнис

Бизнис

Минималци

trajce jovanov
Износот на законски пропишана минимална плата во европските земји значително се разликува. Минималецот во Швајцарија е 2.709 евра и е речиси 12 пати поголем од оној